V Bruseli /v USA/ si nedajú pokoj

18. apríla 2022, dedic, Nezaradené

Ukrajina je pod vplyvom udalostí po 24.februári náchylná vzdať sa ambície byť členom NATO. Aj USA a EU to navonok už vraj akceptujú. VRAJ.

Vraj preto, lebo v Bruseli a vo Washingtone si nedajú pokoj. V EU chcú Ukrajinu urýchlene prijať aspoň do EU. A čuduj sa svete, v EU v rovnakom čase, ako urýchľujú proces prijatia Ukrajiny do EU, urýchľujú aj projekt spoločenej armády EU. Jej úlohou by bolo intervenovať vo vybraných krajinách sveta, kde má EU svoje záujmy. – No najmä majú intervenovať v záujme obrany ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EU, ak tieto o to požiadajú. A sme doma – vykľulo sa šidlo z vreca. To, čo na Ukrajinu nebude môcť prísť cez dvere NATO, príde na Ukrajinu cez okno EU. Ukrajina síce formálne nebude v NATO, no jej status nástupiska na útok proti Rusku jej zostane vďaka členstvu v EU zachovaný.

A aby bolo čertovo kopyto plne funkčné, do štatútu NATO sa doplní nový bod v rámci článku č.5 o spoločnej obrane krajín NATO. EU sa stane novým členom NATO. A napadnutie člena EU -aj keď by nebol členom NATO, bude dôvod na intervenciu proti krajine, ktorá členskú krajinu EU napadla.

V poslednom čase sa hovorí o prerastaní NATO do EU. EU sa stáva akoby logistické, ženijné a tylové oddelenie NATO v Európe. V Bruseli a vo Washingtone si nedajú pokoj. Stále rovnaká protiruská pesnička. Aj keď trochu v inom , európskom, pre naivných Európanov trochu prijateľnejšom aranžmáne.