Tajnosti: Obchody RF a EU v Dubaji + Zjednocovanie Ukrajiny a Poľska

23. mája 2022, dedic, Nezaradené

Vrátil som sa do SR po krátkom pobyte v Dubaji, kde som mal možnosť vidieť plné kaviarne podnikateľov z krajín EU, ako družne debatujú a popíjajú s podnikateľmi z Ruska a z arabských štátov Zálivu. Dubaj je miesto, kde sa dnes riešia skutočné otázky protiruských západných sankcií-kde sa pre Západ zabezpečujú, energonosiče, nerastné suroviny, vzácne priemyselné kovy, drevo, hnojivá, obilie a pod,-jednoducho všetko to, čo je dnes nedovolené dovážať z Ruska na Západ a čo je pre západ životne dôležité.

Heslom týchto stretnutí je „Vsjo budet !“, – no bude to pre Západ“trochu“ drahšie, lebo priame dodávky nahradia dodávky cez sprostredkovateľov, re-importy, kadejako prebalené a trochu inak naaranžované ruské tovary budú drahšie. Úlohu sprostredkovateľov, re-importérov, tieňových dodávateľov pre krajiny EU začínajú hrať podnikatelia z Emirátov, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Saudskej Arábie, resp. Turecka, Indie, Pakistanu, Egypta a pod. Všetci títo páni sa teraz na proti-ruských sankciách poriadne nabaľujú. Dubaj sa stal centrom reálneho biznisu, eldorádom súčasnosti, neoficiálnou ústrednou surovinovou burzou sveta. Emiráty akoby to predvídali, a pripravili na to dokonalú manažerskú, podnikateľskú, servisnú, legislatívnu a politickú infraštruktúru. Dubaj je v súčasnom spore medzi Západom a Ruskom podozrivo neutrálny a tak vytvára podmienky na nerušené príchody a kontakty podnikateľských subjektov a osobností z oboch „bojujúcich“ strán .

Dubaj objavil nový zdroj prijmov. Stal sa po ropnom a plynovom a následne po turistickom centre centrom rozprávkových utajených obchodov. Nie tých, čo sa vo svetle PR, marketingu a oficiálnych médií odohrávajú v priestoroch Expo. Skutočné obchody sa tvoria v hoteloch, kaviarňach, reštauráciách a baroch ďaleko od mediálne sledovaných konferenčných sál Expa. Obchody, čo sa tu uzatvárajú nemajú s Expom nič spoločné, Nemajú radi svetlo reflektorov. Ideálnou atmosférou je prítmie a priama nediplomatická reč obchodných partnerov.

Dubaj dnes bohatne na konflikte Západu a Východu /Ruska a čiastočne Číny/. Bohatne na jestvovaní dvoch svetov: toho zjavného, kde sa odohráva zásadný konflikt, plný plamenných rečí o podpore Ukrajiny a zadržiavaní „ruského agresora“ a toho skrytého, kde sa obchodné obmedzenia a sankcie, ktoré sú s konfliktom RF a Západu spojené, menia na pavučinu nepriamych kontraktov a na množstvo, veľké množstvo peňazí.

Naše médiá o tom, čo sa REÁLNE dnes deje v Dubaji nepíšu. Neverím, že o tom nevedia-iba o tom nepíšu. Masy ľudu nemajú radi pokrytectvo. A tak, keď sa o tomto obchodnom pokrytectve nepíše, je to vlastne utajovanie , ktoré je pre dobro ľudových más. Čo oči nevidia, srdce nebolí. Alebo povedané slovami Miroslava Válka: „Tým čo ťa ľúbia, pre ich lásku luhaj…“. Médiá sú vlastne charitatívne inštitúcie. Píšu, ukazujú a hovoria iba to, čo ich čitateľov príliš nebolí. A čo pospolití ľudkovia v túžbe za potvrdením svojich „právd“ od masmédií požadujú.

A tak je to aktuálne aj pri inej veci. Tú som na rozdiel od Dubaja, sledoval včera iba cez masmédiá. Samozrejme nie naše,-lebo tie o tom poskytli len krátku zavádzajúcu pseudoinformáciu. Tou vecou bola návšteva poľského prezidenta Dudu v Kijeve, u Zelenského ale najmä v kijevskom parlamente – Verchovnej rade. Na tomto fóre sa už smelšie vyjavilo to, o čom sa už dávno v politických, vojenských a mediálnych kruhoch vie, ale čo sa medzi pospolitý ľud na Západe nemalo dostať. Duda a Zelenskij včera politicky odštartovali proces integrácie Ukrajiny /resp. tých jej častí, ktoré sú pod kontolou Kijeva/ do politických, ekonomických a bezpečnostných štruktúr Poľska. Ešte sa samozrejme nehovorí o obnovení Rzeczpospolitej číslo 2, teda o súštátí Poľska a Litvy, do ktorého by patrila aj Ukrajina, Lotyšsko,. Estónsko, Bielorusko a časť Západného Ruska,- ale praktické kroky týmto smerom sa už začali podnikať.

Zelenskij oznámil, že poľské podnikateľské subjekty, politické, súdne a bezpečnostné orgány budú na Ukrajine považované za „domáce“ a budú mať rovnaké právomoci, ako subjekty a orgány ukrajinské. Poľské firmy budú mať na UA rovnaké práva ako ukrajinské, v poľských štátnych a zastupiteľských orgánoch budú môcť Poliaci pôsobiť tak, ako keby to boli Ukrajinci. Poliaci budú môcť byť úradníkmi na ministerstvách, v národnej banke, vo všetkých ukrajinských inšitúciách, vrátane tých s utajeným režimom. Poliaci budú môcť na UA voliť a byť volení. Po až akú vysokú funkciu: poslancov parlamentu, prezidenta ? – Zatiaľ nevedno. Poliaci budú môcť byť sudcami,-a budú môcť byť aj policajtmi. Poľské policajné a bezpečnostné orgány budú môcť na území UA voľne pôsobiť a uplatňovať tu svoju poľskú legislatívu, v podstate legislatívu EU a NATO.

Nie, ešte sa nehovorí, že na území Ukrajiny budú môcť voľne pôsobiť jednotky poľskej armády, teda armády NATO. Budú tu iba poľské bezpečnostné jednotky. No hranica medzi ozbrojenými bezpečnostnými a ozbrojenými vojenskými jednotkami je veľmi nejasná, keď treba, tak takmer nesledovateľná. Na UA doteraz pôsobili iba „privátni“ platení žoldnieri a inštruktori z Poľska, nie však oficiálne jednotky poľskej armády. Teraz už územie UA bude legálne prístupné aj pre poľské ŠTÁTNE ozbrojené bezpečnostné zložky.

Hranice oboch štátov sa majú podľa Dudu a Zelenského stať neviditeľnými. Krajiny majú žiť ako dve sestry, -teda v jednej rodine. Nuž, sesterský zväzok, to ešte nie je konfederácia, nie je to ešte medzinárodne uznaný spoločný subjekt medzinárodného práva. V praxi však UA už onedlho bude fungovať ako súčasť Poľska: v ekonomickom, legislatívnom, bezpečnostnom a politickom zmysle. Naivní Ukropi sa tešia. budú de facto v EU. A že neraz len ako otroci ? No a čo ? Hlavne, že budú najedení, ošatení, že budú môcť konzumovať takmer ako „Európania“. Lepšie je posluhovať s plným bruchom, ako si užívať slobodu so žalúdkom, v ktorom to škvŕka od hladu.

Ajhľa, – ako sa Zelenského Ukrajina do vysnívanej EU resp. do NATO napokon predsa len prepašuje ! – Ajhľa, čo sa to teraz deje, – pred našimi očami a ušami ! Ajhľa, ako sa pred nami podstatne mení geopolitická situácia. Ajhľa, ako sa to deje na územiach, s ktorými má SR stovky kilometrov dlhú spoločnú hranicu. – A my Slováci nič. Akoby sa nás to netýkalo. Mlčia o tom naše médiá, naši bezpečnostní analytici i naši politici ? Prečo asi ? V záujme koho ? Kto ich zaviazal až takouto veľkou povinnosťou mlčanlivosti ? – Napokon sa síce čosi predsa len dozvieme, no to už bude pekne esteticky pokrútená, vkusná a dobre ochutená dezinformácia.

Tým, čo jej uveria, -už vopred želám dobrú chuť !

PS: Stihol som sa pozrieť aj na ukrytý dnešný blog blogera“cyrila“. Píše v ňom o novej vlajkovej lodi ruskej čiernomoroskej flotily – krížniku „Admirál Makarov“. Je tam aj jej fotka. Kliknite si na „cyril blog“, ak chcete…