Mediálžandári -darmo vy mažete /RTVS…/

4. marca 2024, dedic, Nezaradené

Mediálžanadári darmo vy mažete, veď vy tú pravdičku nikdy nezmažete.

RTVS dnes v obedňajšom Rádiožurnále opäť dokázala, že nie je verejnoprávna, nadstranícka, objektívna. RTVS opäť ukázala, že je protivládna a opozičná.

V čudnom žurnalistickom útvare /ktorý s informovaním nemal nič spoločné/ redaktorka RTVS poslucháčov klamala, že vraj proti stretnutiu Blanár-Lavrov bola a je „časť verejnosti“ a „odborníci“. Redaktorka RTVS, ktorá tento žurnalistický „útvar“ prezentovala, -ako inak, verejnosť dezinformovala, de facto klamala.

Po prvé, -o akej časti verejnosti redaktorka hovorila ? Mala či má k dispozícii nejaký prieskum verejnej mienky, ktorý by jej tvrdenie podporoval ? .Nemá. Naopak. Včerajší prieskum verejnej mienky od agentúry Focus ukázal, že súčasnú vládu, v ktorej za zahraničnú politiku zodpovedá J.Blanár podporujú momentálne takmer dve tretiny občanov SR /potenciálna staronová Ficova vládna koalícia by dnes získala 82 resp. 92 mandátov zo 150 mandátov v NRSR/. Ak teda redaktorka RTVS hovorí o časti občanov – je to výrazná menšina -asi tretina občanov, ktorí s diskusiou Blanár-Lavrov nesúhlasia. Prečo redaktorka RTVS dáva slovo iba tejto menšine občanov – a názor dvojtretinovej väčšiny občanov SR ignoruje ? Je to profesionálne ? Je to nadstranícke ? Je to objektívne ? Je to férové ?

Čosi podobné platí aj o publikovaní názoru tzv. „odborníkov“. Prečo redaktorka RTVS oslovila iba opozične, ba protivládne naladených „politológov“, de facto protivládnych propagandistov ? Prečo nedala v tejto oblasti zahraničnej a bezpečnostno-brannej politiky slovo odborníkom z druhého tábora ? Prečo nedala redaktorka RTVS slovo napr. F.Škvrndovi, E.Chmelárovi, F.Viktorinovi, A,Šandorovi, J.Baránkovi a i. ? – Prečo bol výber „odborníkov“ zo strany redaktorky RTVS taký neprofesionálny, neobjektívny, neférový ?

-Prečo sme dnes v obedňajšom Rádiožurnále boli zase svedkami ukážky hrubého porušenia verejnoprávnosti RTVS ? Dokedy to ešte máme my, čo tvoríme väčšinu občanov SR -trpieť ? Dokedy ešte ?